BirdsGuide

Эколого-фаунистический анализ рукокрылых
Страница 45

54. Masing M., Baranauskas K., Mickevicius E. New data on bats of eastern Lithuania from summer 1995 // Myotis. 1997. 35. pp. 95-101

55. Mickeviciene I., Mickevicius E., Baranauskas K. New data on summer distribution of bats in Lithuania // Abstracts IV Theriological Conference 18-20 April 1999 Sagadi, Estonia. pp. 17-18 travel baseball teams looking for players

56. Mickeviciene I., Mickevicius E., Baranauskas K. Notes on summer distribution of bats in Lithuania // Acta Zoologica Lituanica. 1999. Vol. 9. № 1. pp. 16-19

57. Mitchell-Jones A. J., Amori G., Bogdanowicz W. et al. Atlas of European Mammals. London: The Academic Press, 1999. 496 pp.

58. Mleczek Tomasz, Szatkowski Bogdan, Wegiel Wieslaw Zimowe spisy nietoperzy w Beskidzie niskim i pogorzu // Zim. spisy nietoperzy Pol., 1988-1992: Wyniki i ocena skutecznosci: Pr. zbior. Krakow, 1996. pp. 123-129

59. O’Corry-Crowe Gregory Acrobats of the night // Technol. Irel. 1992. 24. № 4. pp. 36-39

60. Pauza D. H., Pauziene N. Distribution and status of Lithuanian bats // Proceedings of the Latvian academy of sciences. 1998. Vol. 52. № 1/2. pp. 44-49

61. Petersons G., Vintulis V. Distribution and status of bats in Latvia // Proceedings of the Latvian academy of sciences. 1998. Vol. 52. № 1/2. pp. 37-44

62. Postawa Tomasz Lista zimowych stanowisk nietoperzy w Polsce // Zim. spisy nietoperzy Pol., 1988-1992: Wyniki i ocena skutecznosci: Pr. zbior. Krakow, 1996. pp. 219-227

63. Postawa Tomasz, Wegiel Andrzej, Zygmunt Jerzy Dekady spisy nietoperzy na wyzynie czestochowskiej // Zim. spisy nietoperzy Pol., 1988-1992: Wyniki i ocena skutecznosci: Pr. zbior. Krakow, 1996. pp. 130-148

64. Racey P. A. The conservation of bats in Europe // BATS. 1992. Vol. 10. № 4. pp. 4-10

65. Rachwald Alek Habitat preference and activity of the noctule bat Nyctalus noctula in the Bialoweza Primeval Forest // Acta theriol. 1992. 37. № 4. pp. 413-422

66. Rachwald Alek Social organization, recovery frequency and body weight of the bat Pipistrellus nathusii from Northern Poland // Myotis. 1992. 30. pp. 109-118

67. Rachwald Alek Wybrane zagadnienia metodyki terenowych badan nad nietoperzami. I. Poszukiwanie kryjowek nietoperzy, odlowy, znakowanie, srodki ostroznosci // Prz. zool. 1995. 39. № 1-2. pp. 35-45

68. Rachwald Alek Wybrane zagadnienia metodyki terenowych badan nad nietoperzami. II. Badamie echolokacji, radiotelemetria, analiza diety // Prz. zool. 1996. 40. № 1-2. pp. 43-53

69. Rachwald Alek, Nowakowski Wojciech Nowe dane o wystepowaniu nietoperzy (Chiroptera) w zachodniej (polskiej) czesci Puszczy Bialowieskiej // Prz. zool. 1994. 38. № 1-2. pp. 117-123

70. Reer Hubert 60 years of bat-banding in Europe – Results and tasks for future research: [Pap.] 6 Eur. Bat Res. Symp., Evora, 22-27 Aug., 1993 // Myotis. 1994. 32-33. pp. 251-261

71. Strzalka Malgorzata, Kozakiewicz Katarzyna, Postawa Tomasz Wstepne wyniki badan zageszczenia nietoperzy zerujacych nad roznymi typami jezior w Wigierskim Parku Narodowym // Actual. probl. ochr. nietoperzy Pol.: Mater. 9 Ogolnopol. konf. chiropterol., Krakow, 25-26 list., 1995. Krakow, 1996. pp. 123-133

72. Taake Karl-Hans Strategien der Ressourcennutzung an Waldgewässern jagender Fledermäuse (Chiroptera, Vespertilionidae) // Myotis. 1992. 30. pp. 7-73

73. Timm U., Pilats V., Balciauskas L. Mammals of the East Baltic // Proceedings of the Latvian academy of sciences. 1998. Vol. 52. № 1/2. pp. 1-10

74. Torleif Ingelög, Roger Andersson, Martin Tjernberg Red Data Book of the Baltic Region. Part 1. Lists of threatened vascular plants and vertebrates. Riga, 1993. pp. 1-95

75. Urbanczyk Zbigniew Hibernation of Myotis daubentoni and Barbastella barbastellus in Nietoperek bat reserve // Myotis. 1991. 29. pp. 115-120

76. Urbanczyk Zbigniew, Golski Ziemowit Zimowe spisy nietoperzy na ziemi Lubuskiej w latach 1988-1992 // Zim. spisy nietoperzy Pol., 1988-1992: Wyniki i ocena skutecznosci: Pr. zbior. Krakow, 1996. pp. 149-157

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Разделы