BirdsGuide

Эколого-фаунистический анализ рукокрылых
Страница 44

31. Boockmann H. Ostpreußen und Westpreußen. Berlin: Siedler verl., 1992. 479 s.

32. Bujack Johann Gottlieb Naturgeschichte der höheren Thiere, mit besonderer Berücksichtigung der Fauna Prussica. Königsberg: Gräfe und Unzer, 1837. 418 s.

33. Fuszara Elzbieta, Kasprzyk Krysztow Zimowe spisy nietoperzy na Pojezierzu Mazurskim // Zim. spisy nietoperzy Pol., 1988-1992: Wyniki i ocena skutecznosci: Pr. zbior. Krakow, 1996. pp. 51-58

34. Fuszara Elzbieta, Kowalski Marek, Lesinski Grzegorz, Cygan Jakub Pawel Hibernation of bats in underground shelters of central and northeastern Poland // Bonn. Zool. Beitr. 1996. 46. № 1-4. pp. 349-358

35. Fuszara Elzbieta, Kowalski Marek, Lesinski Grzegorz, Cygan Jakub Pawel Zimowe spisy nietoperzy na nizinie Mazowieckiej i Podlaskiej // Zim. spisy nietoperzy Pol., 1988-1992: Wyniki i ocena skutecznosci: Pr. zbior. Krakow, 1996. pp. 59-68

36. Fuszara Maciej, Cygan Jakub Pawel Nowe stanowisko mopka Bechsteina, Myotis bechsteini (Kuhl, 1818) w centralnej Polsce // Prz. zool. 1994. 38. № 3-4. pp. 335-337

37. Gaisler Jiri Field experience with bats in Europe: past, present (and future ?): [Pap.] 6 Eur. Bat Res. Symp., Evora, 22-27 Aug., 1993 // Myotis. 1994. 32-33. pp. 243-249

38. Harmata Wincenty Nietoperze zimujace w fortyfikacjach twierdzy Krakow // Zim. spisy nietoperzy Pol., 1988-1992: Wyniki i ocena skutecznosci: Pr. zbior. Krakow, 1996. pp. 69-90

39. Harmata Wincenty Wyniki obraczkowania nietoperzy w Polsce w latach 1975-1994 // Actual. probl. ochr. nietoperzy Pol.: Mater. 9 Ogolnopol. konf. chiropterol., Krakow, 25-26 list., 1995. Krakow, 1996. pp. 25-40

40. Jarzembowski Tomasz, Ostrach Agnieszka Frombork – nowe stanowisko mopka Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) w polnocnej Polsce // Prz. zool. 1996. 40. № 1-2. pp. 117-118

41. Jarzembowski Tomasz, Stepniewska Agnieszka Nietoperze trojmierskiego parku krajobrazowego // Actual. probl. ochr. nietoperzy Pol.: Mater. 9 Ogolnopol. konf. chiropterol., Krakow, 25-26 list., 1995. Krakow, 1996. pp. 69-77

42. Judes Ulrich Analysis of the distribution of flying bats along line-transects // Eur. Bat Res., 1987: Proc. 4th Eur. Bat Res. Symp., Prague, Aug. 18-23, 1987. Praha, 1989. pp. 565-590

43. Jurczyszyn Miroslaw Nietoperze (Chiroptera) Roztoczanskiego Parku Narodowego i otuliny // Fragm. Faun. 1994. 37. № 2-16. pp. 389-399

44. Kasprzyk Krzystof, Fuszara Elzbieta Nowe stanowiska mopka Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) w polnocno-wschodniej Polsce // Prz. zool. 1992. 36. № 1-4. pp. 193-197

45. Klys Grzegorz Nietoperze podziemi tarnogorskich-stan Poznania // Zim. spisy nietoperzy Pol., 1988-1992: Wyniki i ocena skutecznosci: Pr. zbior. Krakow, 1996. pp. 91-97

46. Kokurewicz Tomasz Increased population of Daubenton’s bat (Myotis daubentoni Kuhl, 1819) (Chiroptera, Vespertilionidae) in Poland: [Pap.] 6 Eur. Bat Res. Symp., Evora, 22-27 Aug., 1993 // Myotis. 1994. 32-33. pp. 155-161

47. Kowalski Marek, Lesinski Grzegorz Changes in numbers of bats in Szachownica cave (central Poland) during 10 years // Myotis. 1991. 29. pp. 35-38

48. Kowalski Marek, Lesinski Grzegorz Zimowe spisy nietoperzy na wyzynie Wielunskiej // Zim. spisy nietoperzy Pol., 1988-1992: Wyniki i ocena skutecznosci: Pr. zbior. Krakow, 1996. pp. 98-103

49. Kozakiewicz Katarzyna, Strzalka Malgorzata Dynamika liczebnosci nietoperzy hibernujacych w jaskini nietoperzowej w sezonie zimowym 1994-1995 // Actual. probl. ochr. nietoperzy Pol.: Mater. 9 Ogolnopol. konf. chiropterol., Krakow, 25-26 list., 1995. Krakow, 1996. pp. 85-100

50. Krzanowski A. Poland’s bats in trouble // BATS. 1985. Vol. 2. № 1. pp. 2-3

51. Labocha Marta, Woloszyn Bronislaw W. Dekady spisu nietoperzy (DSN) na wyzynie Krakowskiej // Zim. spisy nietoperzy Pol., 1988-1992: Wyniki i ocena skutecznosci: Pr. zbior. Krakow, 1996. pp. 104-122

52. Lietuvos raudonoji knyga. Vilnius, 1992. pp. 17-23

53. Limpens Herman J. G. A., Karteyn Kees Bats, their behaviour and linear landscape elements // Myotis. 1991. 29. pp. 39-47

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Разделы